Twardość wody


Woda  z  większości  ujęć  w  Polsce  charakteryzuje  się  wysoką  zawartością  związków wapnia i magnezu  (twardością). Twardość wody powoduje zbędne zużycie środków zmiękczających, a także powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność procesu grzewczego i  znacznie  zwiększa  zużycie paliwa. Twardość wyrażana jest w różnych jednostkach.
Tabela przeliczeniowa jednostek wody
   Stopień francuski Stopień niemiecki  mg CaCO3
Stopień angielski
mval/l
milimol/l
 Stopień
francuski
 1,00  0,56 10,00   0,70 0,20
 0,10
 Stopień
niemiecki
1,79    1,00 17,86  1,25 0,36
 0,18
mg CaCO3 0,10
 0,056
1,00
 0,07 0,02
 0,01
 Stopień
angielski
1,43
 0,80 14,30
 1,00 0,29
 0,14
mval/l
5,00
 2,80 50,00
 3,50 1,00
 0,50
milimol/l 10,00
 5,60 100,00
 7,00 2,00
 1,00

Woda bardzo miękka wykazuje twardość do 1,78 mval/dm3. Woda miękka od 1,78 do 3,57 mval/ dm3, twarda od 7,13 do 10,7 mval/ dm3, a bardzo twarda powyżej 10,7 mval/dm3. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby twardość ogólna wody do picia była zawarta w granicach1-10  mval/dm3  
(50-500  mg/dm3   CaCo3 ).  Woda  stosowana  do  celów 3przemysłowych np.: do chłodzenia albo w kotłowniach wodnych oraz parowych także
musi spełniać określone parametry twardości.
Twardość wody spowodowana jest obecnością w niej głównie jonów wapnia i magnezu. Jony  wapniowe  i  magnezowe  mogą  występować  w  postaci  węglanów  Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 i wówczas mamy twardość węglanową, lub w postaci CaCI2 , MgCI2, CaSO2, 4MgS02, które powodują twardość niewęglanową. Twardość ogólna będąca sumą tych 4twardości jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w procesie wymiany sodowej.