Światło UV


Światło  ultrafioletowe  jest  promieniowaniem  elektromagnetycznym  o  długości  fali 100-400 nm. Jest to zakres światła niewidzialnego składający się z trzech przedziałów UV-A, UV-B i UV-C. Przedział UV-C o zakresie od 200 do 280 nm jest odpowiedzialny za bakteriobójcze oddziaływanie ultrafioletu na drobnoustroje. Działanie bakteriobójcze polega absorbowaniu światła UV-C przez strukturę DNA drobnoustrojów. Stosując odpowiednio dobrany czas i natężenie promieniowania  UV można całkowicie zniszczyć drobnoustroje poprzez destrukcje ich DNA. Poszczególne drobnoustroje posiadają różną odporność  na działanie ultrafioletu.  Dla  zniszczenia określonych drobnoustrojów podawane są wielkości dawki UV w mJ/cm2 .Skuteczność  dezynfekcyjna  zależy  od  skażenia  mikrobiologicznego  wody przeznaczonej dla dezynfekcji. Zwykle określa się ją dla bakterii wskaźnikowych, czyli Escherichia  Coli.  Dla  potrzeb  dezynfekcji  wody  pitnej  w  wodociągach  zwykle przyjmuje się skuteczność dla E.Coli na poziomie 99,9%. Taka skuteczność zapewnia UV na poziomie 40 mJ/cm2.

Dawka dobierana jest w zależności od zastosowań.

Zastosowanie dezynfekcji                               Dawka UV [mJ/cm2]

Woda procesowa                                                50-75
Woda przeznaczona do
mycia w systemie CIP                                          50
Woda w myjce butelek                                        30
Woda dla potrzeb farmacji
i przemysłu kosmetycznego                                  75
Degradacja ozonu                                               125-150

Skuteczność światła DV maleje w funkcji odległości od lampy UV i zależy od parametrów fizycznych naświetlanego ośrodka (barwa, zawiesina, mętność).