Odżelazianie wody


Odżelazianie wody polega na zamianie znajdujących się w wodzie związków żelaza w formie rozpuszczonej, w związki nierozpuszczalne, które hamowane są na złożu filtracyjnym. Niezbędnym warunkiem do osiągnięcia tego efektu jest odpowiednie napowietrzenie wody. W wyniku tego procesu z wody eliminowany jest dwutlenek węgla, co pozwala na podwyższenie odczynu wody.

Sole żelaza wyróżniają się łatwością hydrolizowania w wodzie, co pozwala stworzyć rozpuszczalne wodorotlenki Fe(OH)2. Są one następnie utleniane rozpuszczonym w wodzie tlenem do wytrącających się i nierozpuszczalnych wodorotlenków żelaza.

Fe(HCO 3 ) 2 + H 2 0 -> Fe(OH) 2 +  2CO 2 + H 2 O2Fe(OH) 2 + 1/2O 2   + H 2 O -

W przypadku, gdy sole żelaza występują w postaci siarczanów FeSO, wynikiem hydrolizy jest 4 wodorotlenek żelazawy i kwas siarkowy.

FeSO 4   + 2H 2 O -» Fe(OH) 2   + H 2 SO 4

Pod wpływem działania tlenu (process napowietrzania) wodorotlenek żelazawy przeistacza się w wytrącający wodorotlenek żelazowy. Wywiązujący się w tym procesie kwas siarkowy jest w stanie obniżyć odczyn pH do wartości <5, przy której proces odżelaziania zatrzymuje się. W takiej sytuacji, jeżeli woda nie posiada odpowiedniej ilości węglanów samorzutnie zobojętniających kwasy, zaleca się zalkalizowanie jej wodorotlenkiem wapnia.

FeSO 4 + Ca(OH) 2 -> CaSO 4 +Fe(OH) 2 + 2Fe(OH) 2 + 1 / 2 O 2   + H 2 O -

Proces utleniania żelaza dwuwartościowego do trójwartościowego może być przeprowadzony szybko tylko w trakcie napowietrzania jak najwyższego odczynu. Do utlenienia 1 mg żelaza potrzeba teoretycznie 0,143 mg tlenu.