Demineralizacja wody


Wyeliminowanie z cieczy nadmiaru soli pozwala uzyskać wysoki stopień jej czystości. Tak przygotowana woda może znaleźć swoje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, między innymi w przemyśle kosmetycznym, elektronicznym, farmaceutycznym, czy spożywczym. Demineralizacja wody jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jakość jest podstawowym warunkiem niezawodnego działania konkretnych urządzeń.

Specjalistyczny proces, jakim z pewnością jest demineralizacja, może być wspomagany przez procesy destylacji, odwróconej osmozy oraz wymiany jonowej. Pozwalają one na sprawne i skuteczne usunięcie soli z cieczy.

Stopień odsolenia wody opisuje się jako przewodność elektrolityczną, którą wyraża się w mikrosimensach. Warto wiedzieć, że jeden mikrosimens odpowiada oporności jednego miliona omów i jest tożsamy z zawartością 0,4 mg soli kuchennej w jednym litrze płynu. Sprzęt, przy pomocy którego wykonywany jest proces odsolenia kontrolowany jest właśnie przez pomiar przewodności cieczy uzdatnionej.