Chlorowanie wody


Chlorowanie jest najtańszym i najbardziej popularnym sposobem dezynfekcji. Bakterie niszczy się działając na wodę związkami chloru lub czystym chlorem
gazowym. Powstają przy tym podchloryny - jako czynny związek w odkażaniu wody. Najbardziej popularnym środkiem stosowanym do dezynfekcji jest roztwór podchlorynu sodu NaOCI. Dawka chloru powinna być dobierana odpowiednio do jakości wody.

Do przygotowywania i dawkowania roztworu służą chloratory.

Chlorator składa się z:

-przeponowej pompy ssąco-tłoczącej z silnikiem, polietylenowego zbiornika na roztwór pod chloranu sodowego, przewodu zasysającego zawarty w zbiorniku
roztwór dezynfekujący,  przewodu odprowadzającego.

Chlorator powinien być instalowany w osobnych pomieszczeniach wyposażonych w wentylacje i możliwie najbliżej odbiornika, do którego ma być wtłaczany roztwór
podchlorynu sodowego.

Ubocznym skutkiem dezynfekcji wody chlorem jest pogorszenie jej zapachu i smaku.