seria ZMWS COMPACT 08 - 30


Wiele substancji zawartych w wodzie wpływa niekorzystnie na zdrowie człowieka, działanie urządzeń domowych oraz stan instalacji. Rozpuszczone w wodzie sole wapnia i magnezu przyczyniają się do powstawania  twardości wody, wytrącane węglany tych soli osadzają się w  postaci  kamienia.  Już  około  5  mm osadu  powoduje  straty  energii  w  urządzeniach grzewczych na poziomie 30-40%.
 

Urządzenia  serii  ZMWS  COMPACT usuwają  na  zasadzie  wymiany  jonowej,  kationy powodujące powstawanie kamienia w instalacjach wodnych, c.o. i kotłowych. Rozpuszczone w wodzie jony wapnia i magnezu wychwytywane  są w  kolumnie wymiennika jonitowego 
zmiękczacza  w  czasie  przepływu  wody  przez  złoże.  Regeneracja  złoża  nasyconym roztworem soli (NaCl) przywraca żywicy jonowymiennej pierwotne własności zmiękczania wody.
 
Urządzenia serii ZMWS COMPACT  mają również właściwości odżelaziająco-odmanganiające, aczkolwiek przy sumarycznej zawartości żelaza i manganu zawartego w wodzie powyżej 3 mg/dm3 wydatnie zmniejsza się wydajność i żywotność układu.  

Zmiękczacze ZMWS COMPACT
  • działanie bezobsługowe:
  • sterowanie czasowe  TC
  • sterowanie objętościowe  CI
  • wysoka niezawodność  gwarancja do 3 lat
  • niskie koszty eksploatacji
  • możliwość zaprogramowania w głowicy zużycia soli podczas regeneracji  
  • wysokowydajne złoże o żywotności do 20 lat
  • obejście w  głowicy zapewniające wodę podczas regeneracji
     

 
pobierz
   PDF